O

Overtid

Overtid kan betragtes som et genetillæg, men i statistikken skal overtid indberettes i sin egen lønoplysning. Afhængig af lønmodtagertypen skal den indberettes som følgende:

  •  Fastlønnede: Hele betalingen (timeløn/grundbetaling + tillægsbetalingen) indberettes i lønoplysning 0037 sammen med antallet af overtimer
  • Timelønnede: KUN overtidstillægsbetalingen skal indberettes i lønoplysning 0036 sammen med overtimerne. Hvis overtiden efter aftale kan hensættes til senere afspadsering - dvs. der sker en hensættelse af både beløb og enheder, så husk at opsamle og indberette i lønoplysning 0210. Læs mere om afspadsering under 'A'