F

Fastlønnede

I statistikken skelner vi mellem lønmodtagere på fast løn og lønmodtagere på timeløn. I den gængse tale drejer fastlønnede sig om f.eks. gage. 

Ferie ej opsparet /Ferie uden løn

Når lønmodtageren ikke har opsparet til ferie, f.eks. i forbindelse med nyansættelse i virksomheden afhænger lønmodtagertypen af, om vi skal have oplysningen

 • timelønnede: skal ikke indberettes
 • fastlønnede: indberettes i lønoplysning 0026 (feriedage uden løn) med antal dage der trækkes i lønnen

Selv om ferie også er fravær, skal den indberettes i sin egen lønoplysning til lønstatistikken, når der ingen betaling er til den.

Fravær

Fravær, som ikke er feriedage, skal indberettes til lønstatistikken. Der er flere typer til fraværsregistreringen og hvilken/hvilke,  der skal bruges afhænger af typen af fravær samt om det drejer sig om timelønnede eller fastlønnede:

Fravær med fuld løn

 • Timelønnede: indberettes i lønoplysning 0023 (Fravær med betaling) med beløb og timer
 • Fastlønnede: indberettes i lønoplysning 0034 (Fravær med fuld betaling) med antal dage

Fravær med delvis betaling

 • Timelønnede: indberettes i lønoplysning 0023 (Fravær med betaling) med beløb og timer
 • Fastlønnede indberettes i lønoplysning 0027 (Fravær med delvis eller ingen betaling) med beløb og antal dage betalingen dækker.

Fravær uden løn

 • Timelønnede: ingen indberetning.
 • Fastlønnede: indberettes i lønoplysning 0027 (Fravær med delvis eller ingen betaling) med antal dage lønnen er reduceret (gælder ikke ferie). Der må ikke indberettes det beløb, lønmodtageren trækkes i løn

Fri bil

 • skattemæssig værdi indberettes i lønoplysning 0015 (Personalegoder), og svarer til beløbet der indberettes til eIndkomst i felt/type 19

Fri telefon

 • skattemæssing værdi indbrettes i lønoplysning 0015 (Personalegoder), og svarer til beløbet der indberettes til eIndkomst i felt/type 20

 

Forskerordning

 •  Medarbejdere, som ansættes på forskerordning, skal have kode 92 i aflønningsform, da de beskattes efter særlige regler