S

StrukturStatistik

Strukturstatistikken er lønstatistik, der laves på baggrund af de person- og lønoplysninger, der opsamles og indberettes for et kalenderår.

Styrebrud

Styrebrud er en teknisk betegnelse, som refererer til, at når en given kode ændres for en medarbejder i en given personoplysning (0200, 0350, 0400, 0600, 0610 og 0620), så skal lønsystemet automatisk gemme og påbegynde ny optælling af både person- og lønoplysninger. Ændrer lønmodtageren f.eks. stilling/arbejdsfunktion i løbet af et år, så antager vi, at lønnen også ændres. Derfor er det nødvendigt at indberetnignen af den lønmodtager er splittet i to dele, så vi til hvert sæt af personoplysninger har det korrekte sæt af lønoplysninger.